StartpaginaArbeidsconflicten

De hoofdmoot van inhoudelijke procedures tussen werkgever en werknemer worden veroorzaakt door arbeidsconflicten als gevolg van ziekte, loon, disfunctioneren of gewoonweg een verzuurde relatie tussen een werkgever en een werknemer.

Inzet van de strijd is dan vraag aan wie het conflict kan worden toegerekend. Dit is weer van belang voor de vraag bij wie de rekening in de vorm van een gouden handdruk moet worden neergelegd voor de verstoorde arbeidsrelatie.

Een werkgever die van een werknemer af wil omdat deze niet functioneert zal goed beslagen op het ijs moeten komen. Er moet een deugdelijke dossier zijn opgebouwd. Eenzijdige functioneringsverslagen werken eerder averrechts net als de plotselinge dossieropbouw vlak voor de ontslagprocedure. Het moet een rechter duidelijk zijn dat de werkgever daadwerkelijk echt zijn best heeft gedaan om een werknemer te laten functioneren. Denk aan bijscholing, aanpassing van het werk en mediaition. Ook van de werknemer wordt verwacht dat dit soort initiatieven worden gebruikt om beter te functioneren.

Veel werknemers melden zich ziek omdat het niet meer botert in de arbeidsrelatie. De werknemer kan niet meer werken doordat hij of zij spanningen krijgt door de slechte sfeer op de werkvloer. Juridisch is deze situatie lastig te duiden en jurist en arbo-arts spreken in veel gevallen ook niet dezelfde taal.

Voor de arbo-arts is in veel gevallen duidelijk dat er geen sprake is van ziekte of een gebrek terwijl er juridisch gezien sprake kan zijn van een lastige kip eis situatie. Wordt de ziekte veroorzaakt door het conflict of veroorzaakt de ziekte het conflict. Met de vaak oplaaiende emotiesis is dat vaak al helemaal niet meer te achterhalen. De meeste arbo-artsen schuiven situationele arbeidsongeschiktheid van hun bordje af met de stelling dat er sprake is van een arbeidsconflict en geven enkel een time out van twee weken. Daarna zal een werknemer vaak niet meer als arbeidsongeschikt worden beschouwd. Een second opinion via het UWV levert dan ook geen oplossing op.

De loondoorbetaling bij ziekte is een uitzondering op de regel geen werk/geen loon. In artikel 7:628 BW is echter bepaald dat er mogelijk toch recht bestaat op loon omdat het conflict en of het voortduren daarvan voor risico van de werkgever komt. Van belang hierbij is dat beide partijen de plicht hebben om er naar te streven dat het conflict wordt opgelost. Een werknemer mag niet ziek op de bank blijven zitten op het moment dat een werkgever het conflict serieus wil mediaten en andersom geldt dat ook voor een werkgever.

Dit kan voor de werkgever in dat geval betekenen dat hij het 100% loon moet doorbetalen terwijl hij bij ziekte alleen maar 70% zou hoeven te betalen. In alle gevallen geldt dus dat een acieve opstelling bij het oplossen van een conflict loont. Ook van een werknemer wordt verwacht dat hij tegen een stootje kan.

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd