StartpaginaOntslagKantonrechterGouden Handdruk

Bij de ontbinding kan de kantonrechter een vergoeding naar billijkheid toekennen. De hoogte hiervan stelt hij vast aan de hand van de kantonrechtersformule. Met ingang van 1 januari 2009 hebben kantonrechters een nieuwe formule opgesteld. Deze luidt per 1 januari 2009 als volgt:

(A) Het gewogen aantal dienstjaren (tot 35 jaar 0,5, van 35 tot 55 maal anderhalf en vanaf 55 maal twee. De dienstjaren worden afgerond per half jaar.

X

(B) Het bruto-salaris vermeerderd met vakantiegeld en andere vaste inkomensbestanddelen.

X

(C) De correctiefactor

Hierbij kunnen de volgende vuistregels gelden: Een vergoeding is niet standaard aan de orde. Dit is pas het geval indien de ontbinding valt te verwijten aan de werkgever of indien deze voor risico van de werkgever komt.

Disfunctioneren zal de werkgever aan de hand van een zorgvuldig opgesteld dossier moeten aantonen. Kan hij dat niet dan geldt een neutrale vergoeding als uitgangspunt.

Een reorganisatie komt voor risico van de werkgever. Soms kan deze een beroep doen op een slechte financiele situatie.

vergoeding en ww

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd