StartpaginaSchade tijdens en door het werk

Een werkgever is al snel aansprakelijk op het moment dat een werknemer een ongeluk krijgt. De wet bepaalt op de eerste plaats dat een werkgever iin beginsel aansprakelijk is op het moment dat deze een ongeluk krijgt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens is eenvoudiger aan te tonen dan een ongeval door.

De werknemer moet aantonen dat het ongeluk en het letsel is gebeurd tijdens het werk. Hij hoeft dus niet eens uit te leggen hoe het ongeluk precies is gebeurd. Tijdens het werk roept natuurlijk weer de vraag op wat tijdens precies inhoudt. Dit moet ruim worden uitgelegd. Voor een werknemer is het zaak om het klachtenverloop en de werksituatie precies bij te houden en een dossier op te bouwen.

De werkgever kan alleen nog aanvoeren dat hij afdoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen of dat het ongeluk ook met afdoende maatregelen zou hebben plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn:

Een ongeluk met niet-verankerde ladder. Voldoende zorgplicht omdat veilige ladder wel ter beschikking stond;

Een ongeluk met niet-vastgezette ladder. Onvoldoende zorgplicht omdat bevestigingsmateriaal niet voor handen was;

Een werknemer van TPG loopt de weg op achter een wegwaaiend poststuk. Onvoldoende zorgplicht wegens ontbreken schriftelijke instructies en geen controle op naleving bestaande instructies;

Een ongeluk met scherp mes. Voldoende zorgplicht omdat duidelijk moest zijn dat het mes om broodjes mee te snijden scherp kon zijn;

Het vallen door dak bij klant. Voldoende zorgplicht werkgever, omdat werknemer professioneel is en werkgever niet alles - bij derden - kan voorzien.

Een werkgever is in de meeste gevallen verzekerd voor letsel van werknemers. De werkgever heeft dan ook weinig te maken met de verdere afwikkeling van de aansprakelijkheid en schade.

Voor werkgevers geldt dan ook dat zij een aansprakelijkheidsstelling zo snel mogelijk moeten doorsturen naar hun verzekeraar.

Te lang wachten of zelf allerhande brieven schrijven kan er toe leiden dat de verzekeraar geen dekking meer veerleend. Werknemers doen er goed aan een advocaat in de arm te nemen om de schade af te wikkelen. Ook de kosten van de advocaat komen meestal voor vergoeding in aanmerking.

Hulp nodig

Heeft U letsel opgelopen tijdens het werk door een arbeidsongeval, verkeersongeluk of fout van een collega. Neem contact op via ons helpformulier of bel of mail. Wij wikkelen de schade voor U af en U krijgt altijd een eerste opinie over de haalbaarheid..

Houdt er rekening mee dat in 99% van de gevallen de werkgever is verzekerd voor de schade en U dus niet de confrontatie aangaat met Uw werkgever maar wij de schade afwikkelen met de verzekeringsmaatschappij.

Daarnaast is het ook noodzakelijk Uw schade te claimen omdat U in de meeste gevallen niet kunt terug vallen op een overheidsvoorziening. De eerste 104 weken moet de werkgever het loon doorbetalen maar bestaat de mogelijkheid dat overwerk wegvalt of U terug gaat naar 70%. Dit is keiharde schade. Na twee jaar krijgt U in de meeste gevallen geen WIA-uitkering maar moet U aanspraak maken op een WW-uitkering. De duur hiervan is beperkt en na die periode valt U terug op bijstandsniveau. Ook is het mogelijk dat U door het letsel word geconfronteerd met allerhande extra kosten. U kunt bijvoorbeeld veel minder in huis.


uitglijden
HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd