StartpaginaStatutair directeur

De statutair directeur neemt binnen het arbeidsrecht een bijzondere positie in omdat zijn of haar rechtspositie wordt geregeerd door twee regimes. Op de eerste plaats is de statutair directeur een orgaan binnen een BV en een NV. De wet geeft voor de relatie tussen de statutair directeur en de andere organen binnen bijvoorbeeld een bv specifieke bepalingen. Vanuit de arbeidsrechtelijk positie is hierbij van belang dat de benoeming en het ontslag van een statutair directeur wordt gedaan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De wijze van benoeming en ontslag wordt dan ook primair geregeerd door het rechtspersonenrecht. In een aantal arresten heeft de Hoge Raad hierbij uitgemaakt dat de verhouding is dat het arbeidsrecht geldt voor zover en indien het rechtspersonenrecht geen bijzondere regeling geeft.

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd