mr. D.S.G. Lie
mr. I.P. Sigmond
mr. dr. C.P.M. van Houte


CWI, wie?

In Uw contract is doorgaans bepaald dat beide partijen de arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen met inachtname van een bepaalde opzegtermijn.

  1. Uw werkgever kan echter niet zomaar opzeggen. Hij zal in de meeste gevallen eerst een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het CWI .

  2. Pas na het verkrijgen van deze vergunning kan hij met U de arbeidsovereenkomst opzeggen en moet Uw werkgever de opzegtermijn in acht nemen. Een uitzondering hierop vormt een geldig ontslag op staande voet.

Bij het ontbreken van een ontslagvergunning en het niet in acht nemen van de opzegtermijn heeft U twee middelen om op te treden:

  • U kunt de nietigheid inroepen van het ontslag.

  • U kunt aanspraak maken op een boete omdat de opzegtermijn in het geheel niet of niet met de juiste termijnen in acht is genomen en hij onregelmatig heeft opgezegd. De boete bestaat uit het loon over de opzegtermijn. Hiervoor maakt het niet uit dat U eventueel al ergens anders werkt. Ook kan Uw werkgever de onregelmatige opzegging niet zonder uw toestemming intrekken en alsnog omzetten in een regelmatige opzegging. Hierbij kunt U ook via een procedure alsnog een vergoeding claimen omdat er bijvoorbeeld geen afvloeiingsregeling is getroffen.

Veelal gaat een werkgever naar het CWI als er bedrijfseconomische redenen spelen of omdat hij wil reorganiseren.

Het nadeel voor U als werknemer is dat het CWI zich niet bezig houdt met vergoedingen . De werkgever kan langs deze weg dus op een goedkope manier van U af komen.  

  • Bij het CWI kunnen wij voor U verweer voeren. Bij een reorganisatie of ontslag wegens bedrijfseconomische redenen toetst het CWI echter uiterst marginaal maar zal de werkgever in ieder geval voldoende financiele stukken moeten overleggen.
  • Ook met een ontslagvergunning moet de werkgever de opzegtermijnen in acht nemen. Doet hij dat niet dan kunnen wij voor  u een boete claimen vanwege een onregelmatig ontslag. De boete bestaat uit het loon over de opzegtermijn. Hierbij maakt het niet uit of U al een nieuwe baan heeft of U geen schade heeft geleden.
  • Zonder ontslagvergunning is een opzegging nietig. Wij roepen dit voor U in en maken hierbij aanspraak op doorbetaling van Uw loon. U moet zich hierbij beschikbaar houden voor de werkzaamheden. Zonodig vorderen we het loon middels kort geding en eisen we tewerkstelling.
  • Na een rechtsgeldige opzegging kunnen we voor u alsnog een schadevergoeding claimen omdat er bijvoorbeeld geen financiële regeling is getroffen in verband met Uw ontslag en het ontslag op grond hiervan kennelijk onredelijk is.
  • Bent U onjuist behandeld door het CWI tijdens de procedure dan kunt U het CWI aansprakelijk stellen vanwege een onrechtmatige daad en hierbij een klacht indienen bij uiteindelijk de nationale ombudsman.

Ook is het mogelijk dat U zelf om de ontbinding vraagt ondanks dat Uw werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd. Dit is echter alleen mogelijk indien U zelf redenen heeft om de ontbinding te verzoeken.


Arbeidsrechtsite.nl

Persoonlijk en betrouwbaar juridisch advies voor werknemers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Lie | Sigmond | Van Houte advocaten & belastingadviseurs.

Nobelstraat 25
6411 EK Heerlen
tel. 045 - 5737575
fax 045 - 5737576
 
Vragen of direct contact?

Vul hier het formulier in of
bel 045-5737575