mr. D.S.G. Lie
mr. I.P. Sigmond
mr. dr. C.P.M. van Houte


Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Zoals eerder gezegd zal een werkgever bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden doorgaans een ontslagvergunning aanvragen via het CWI.

De werkgever is verplicht de bedrijfseconomische redenen goed te motiveren. Hij zal op zijn minst jaarstukken moeten overleggen en moeten aangeven waarom er arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

Vervolgens moet Uw werkgever motiveren waarom U moet worden ontslagen.

Hierbij geldt tussen werknemers met vergelijkbare functies het uitgangspunt last in first out. De werkgever kan hievan afwijken indien hij aannemelijk maakt dat een werknemer vanwege bijzondere kwaliteiten juist moet blijven of vanwege individuele omstandigheden zoals leeftijd en positie op de arbeidsmarkt. Ook kan hij onder omstandigheden kiezen voor het afspiegelinsbeginsel waarbij wordt gekeken naar de leeftijdsopbouw.

Een ontslag op deze grond via het CWI heeft voor U als voordeel dat U bij een opzegging op grond hiervan zonder nadere discussie in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

Met name bij grote bedrijven wordt doorgaans een sociaal plan afgesloten.

Bij het al dan niet toekennen van een vergoeding sluit de kantonrechter veelal aan bij een sociaal plan indien dit is afgesloten tussen werkgever en representatieve vakbonden. Afspraken tussen een werkgever een ondernemingsraad binnen U als werknemer echter niet. Ook kunt een afwijking betogen op grond van zwaarwegende individuele omstandigheden.


Arbeidsrechtsite.nl

Persoonlijk en betrouwbaar juridisch advies voor werknemers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Lie | Sigmond | Van Houte advocaten & belastingadviseurs.

Nobelstraat 25
6411 EK Heerlen
tel. 045 - 5737575
fax 045 - 5737576
 
Vragen of direct contact?

Vul hier het formulier in of
bel 045-5737575