mr. D.S.G. Lie
mr. I.P. Sigmond
mr. dr. C.P.M. van Houte


Ziekte

Ziekte speelt steeds vaker een rol als oorzaak van conflicten.

De achtergrond hiervan is dat discussies over wel of niet ziek zijn balanceren op de grens tussen ongeoorloofd afwezig zijn enerzijds en anderzijds verhinderd zijn wegens ziekte . In het eerste geval stelt een werknemer zich bloot aan een mogelijk ontslag op staande voet en in het tweede geval heeft een werknemer recht op onverkorte doorbetaling van zijn loon.

Bij ziekte geldt verder dat een werkgever gedurende twee jaar in beginsel niet kan overgaan tot ontslag.

De wet geeft bij discussies over ziekte de volgende regels:

  • Een werknemer is verplicht redelijke instructies in het kader van een procedure over ziekmelding op te volgen. Een werknemer moet zich tijdig ziek melden en de werkgever hierbij globaal informeren over het verwachte verloop van de arbeidsgeschiktheid. Via een arbo-dienst mag de werkgever de arbeidsongeschiktheid ook controleren. In het bijzonder hoeft een werknemer aan de werkgever niet te vertellen wat voor ziekte hij heeft. Ook mag een werkgever niet op onredelijke wijze gaan controleren, zoals dagelijks bellen en te pas en te onpas op de stoep staan.

  • Indien een werknemer deze redelijke instructies niet opvolgt, heeft een werkgever het recht de betaling van het loon op te schorten.

  • Een werknemer moet zo mogelijk passende werkzaamheden verrichten en zijn herstel bevorderen. Laat een werknemer dit na dan heeft de werkgever het recht het loon in te houden over de periode dat een werknemer nalatig is.

  • Het komt veel voor dat een arbo-arts vindt dat een werknemer arbeidsgeschikt is en dus weer aan het werk moet. In dat geval moet de werknemer een second opinion aanvragen bij de UWV en bij opschorting of inhouding van het loon een loonvordering instellen.

  • Meermalen is uitgemaakt dat een ontslag op staande voet gezien dit systeem niet bijster passend is. Toch grijpen veel werkgevers naar dit middel. In dat geval zal de werkgever in beginsel moeten bewijzen dat de werknemer arbeidsgeschikt was of deze niet mocht vertrouwen op zijn arbeidsongeschiktheid. Het spreekt voor zich dat deze bewijslast zeer moeilijk is en menig werkgever hierbij het onderspit delft.

  • Bij ziekte zijn werkgever en werknemer verplicht zich zoveel mogelijk in te spannen om weer aan het werk te komen. Lukt het niet bij de werkgever zelf dan moet er bij een ander werk worden gezocht. Ook hierop staan sancties. De werknemer kan een vordering instellen tegen de werkgever om een betere reintegratie af te dwingen ern de werkgever kan het loon opschorten en zelfs een ontslagvergunning aanvragen.

  • Van belang is dat onvoldoende reintegratie-inspanningen ook ernstige gevolgen kunnen hebben voor eventuele WAO-rechten en binnenkort ook voor de Ziektewet. De UWV kan een werkgever verplichten het loon door te betalen na twee jaar of de WAO-aanvraag van een werknemer afwijzen.

  • Meer informatie vindt U op de letselschade site.


Arbeidsrechtsite.nl

Persoonlijk en betrouwbaar juridisch advies voor werknemers.

 
 
 
 
 
 
 
 


Lie | Sigmond | Van Houte advocaten & belastingadviseurs.

Nobelstraat 25
6411 EK Heerlen
tel. 045 - 5737575
fax 045 - 5737576
 
Vragen of direct contact?

Vul hier het formulier in of
bel 045-5737575