mr. D.S.G. Lie
mr. I.P. Sigmond
mr. dr. C.P.M. van Houte

Algemeen arbeidsrecht en ontslag

Na jaren trouwe dienst wordt U onslagen, aan de kant gezet. Wat nu?

Zo'n exitgesprek kan voor U als werknemer behoorlijk intimiderend zijn ook al wordt U doorgaans verteld dat Uw ontslag 'in het belang van iedereen is'. De emoties zijn vaak al hoog opgelopen en U wordt van het ene op het andere moment bij de directie op het matje geroepen. In bijzijn van de personeelschef, uw directe chef en weliicht de advocaat van Uw baas wordt U soms vriendelijk maar meestal dringend verzocht mee te werken aan een beeindiging van Uw arbeidsovereenkomst. Als U snel beslist krijgt U wellicht nog een vergoeding mee.

Een lokker is het aanbod Uw zaak af te doen met een 'pro forma ontbinding'. De werkgever dient dan een verzoek tot ontbinding in bij de kantonrechter en U dient alleen een pro forma verweer in. Behulpzaam als hij is heeft de advocaat van Uw werkgever alvast een verweerschrift voor U opgesteld. 

Arbeidsrecht en ontslag:

  • Ga nooit zomaar akkoord met een ontslag! U heeft altijd recht op bedenktijd!
  • Teken niets!
  • Houdt Uw hoofd koel!
  • Leg een dossier aan met daarin alle notities, beoordelingen, correspondentie emails, etc en bevestig bij voorkeur schriftelijk (per mail). Uw werkgever doet dat ook!

U loopt met een te soepele opstelling, ook via een pro-forma procedure, het risico dat U Uw rechten op een WW-uitkering verspeelt omdat U verwijtbaar werkloos bent geworden. Het UWV beoordeelt zelf of U al dan niet terecht heeft meegewerkt aan een ontslag en een pro-forma ontbinding verbetert Uw positie op zichzelf niet.


 

Arbeidsrechtsite.nl

Persoonlijk en betrouwbaar juridisch advies voor werknemers.
 
 
 
 
 
 
 
 


Lie | Sigmond | Van Houte advocaten & belastingadviseurs.

Nobelstraat 25
6411 EK Heerlen
tel. 045 - 5737575
fax 045 - 5737576
 
Vragen of direct contact?

Vul hier het formulier in of
bel 045-5737575