mr. D.S.G. Lie
mr. I.P. Sigmond
mr. dr. C.P.M. van Houte


De ontbinding via de kantonrechter

De tweede manier is dat Uw werkgever de ontbinding vraagt via de kantonrechter.

Dit doet hij door bij het kantongerecht een schriftelijk verzoek in te dienen.  U ontvangt via het kantongerecht een exemplaar van dit verzoek en U krijgt de tijd om hierop schriftelijk te reageren. Vervolgens vindt er een mondelinge behandeling plaats.

De kantonrechter komt doorgaans om de hoek kijken bij een verstoorde arbeidsrelatie.

Bij de ontbinding kan de kantonrechter een vergoeding naar billijkheid toekennen. De hoogte hiervan stelt hij vast aan de hand van de kantonrechtersformule. Deze luidt als volgt:

(A) Het gewogen aantal dienstjaren (tot 30 jaar 1, van veertig tot vijftig maal anderhalf en vanaf 50 maal twee). De dienstjaren worden afgerond per half jaar.

X

(B) Het bruto-salaris vermeerderd met vakantiegeld en andere vaste inkomensbestanddelen.

X

(C) De correctiefactor

Hierbij kunnen de volgende vuistregels gelden:

  • Een vergoeding is niet standaard aan de orde. Dit is pas het geval indien de ontbinding valt te verwijten aan de werkgever of indien deze voor risico van de werkgever komt.

  • Disfunctioneren zal de werkgever aan de hand van een zorgvuldig opgesteld dossier moeten aantonen.

  • Een reorganisatie komt voor risico van de werkgever.


Arbeidsrechtsite.nl

Persoonlijk en betrouwbaar juridisch advies voor werknemers.

 
 
 
 
 
 
 
 


Lie | Sigmond | Van Houte advocaten & belastingadviseurs.

Nobelstraat 25
6411 EK Heerlen
tel. 045 - 5737575
fax 045 - 5737576
 
Vragen of direct contact?

Vul hier het formulier in of
bel 045-5737575