StartpaginaArbeidsovereenkomst algemeen

Algemeen

In de wet is niet opgenomen dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Integendeel als aan een aantal feitelijkheden is voldaan verbindt het recht daaraan de gevolgtrekking dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst met daaraan verbonden alle juridische toeters en bellen.

De wet stelt als elementen dat er gedurende enige tijd tegen loon in dienst van een ander werk is verricht. Van bepalend belang is de gezagsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Op het moment dat die ontbreekt kan er wellicht sprake zijn van een overeenkomst van opdracht. Ook van belang is dat de arbeidsrechtelijke bepalingen doorgaans niet van toepassing zijn op het moment dat een overheid optreedt als werkgever. Daarnaast hanteren het UWV en de belastingdienst afwijkende criteria.

Iemand die gedurende drie maanden minimaal twintig uur per maand werkt voor een ander wordt vermoed dat te doen op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat is een handige bewijsregel. Een andere is de bewijsregel dat een arbeidsovereenkomst de gemiddelde omvang geacht wordt te hebben zoals die dat gemiddeld had over de drie voorliggende maanden.

Met deze bewijsregel helpt de wetgever een werknemer op het moemtn dat deze niet beschikt over een schriftelijke arbeidsovereenkomst en staat een werkgever op een achterstand omdat een arbeidsovereenkomst het middel is om die bewijsregel te ontzenuwen.

De wet bepaalt overigens wel dat een werkgever op verzoek een opgave moet doen van de gemaakte afspraken zoals functie, arbeidsomvang en loon.

Verplichtingen

Werknemers en werkgevers zijn verplicht zich jegens elkaar als goed werknemer en werkgever te gedragen. Het handelt hierbij om een sleutelbepaling die doorwerkt in allerhande concrete verplichtingen zoals het sluiten van een goede verzekering voor verkeersongelukken tot het meewerken van een werknemer aan een wijziging van de arbeidsovereenkomst.

Verplichtingen werkgever

Een werkgever moet op de eerste plaats het loon op het overeengekomen tijdstip betalen. Doet de werkgever dat niet dan kan een werknemer aanspraak maken op een vertragingsboete. Het is gebruikelijk om het loon aan het einde van een betalingsperiode te betalen. Het uitgangspunt is dat dat uiterlijk binnen een maand moet gebeuren. Schriftelijk kan daar vanaf worden geweken.

Geen loon hoeft te worden betaald indien een werknemer niet heeft gewerkt. Geen werk, geen loon is een hoofdregel. Een uitzondering daarop is ziekte en indien het niet werken voor risico van de werkgever komt. Een voorbeeld daarvan is als de werkgever te weinig werk heeft en daarom een werknemer naar huis stuurt.

Een werknemer heeft in beginsel recht op verlof van vier maal de arbeidsduur van een week. Vakantie wordt ook nog opgebouwd tijdens de laatste 6 maanden van ziekteperiode. Is iemand een jaar ziek dan bouwt hij dus over een half jaar verlof op.HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd