StartpaginaLoon vorderen

Een veel voorkomend en logisch probleem is als een werkgever geen of te weinig loon betaald. Veel werknemers reageren naar ons oprecht geschokkeerd en met verbazing als ze geen of te weinig loon krijgen. Loon is toch een grondrecht.

De wetgever maakt duidelijk dat het betalen van loon zeer belangrijk is. Een werkgever die het loon te laat betaalt zonder geldige reden loopt het risico ook een vertragingsboete te moeten betalen. Dit naast de wettelijke rente. Die vertragingsboete kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon.


Op zich is dat terecht omdat het betalen van loon een fundamentele verplichting is van een werkgever. Anderzijds is een arbeidsovereenkomst een contract net als ieder ander contract en loopt men altijd het risico dat de wederpartij zich niet aan de afspraken houdt en zelfs te kwader trouw de boel oplicht. Dat geldt ook en zelfs zeker in het arbeidsrecht.

Een belangrijk verschil met andere contracten is dat een werknemer vergaand wordt beschermd maar geen enkele wetsbepaling beschermt een werknemer tegen een kale kip.

Wees als werknemer er alert op als het loon bij wege van voorschot wordt betaald, U geen of onregelmatig loonstroken krijgt, U voortdurend achter Uw geld aan moet etc. In veel gevallen betekent dit toch dat de werkgever financiele problemen heeft en U aan het werken bent voor een kip die z'n veren aan het verliezen is. In zo'n situatie helpt maar een ding: zoek een nieuwe baan.

Zorg er daarnaast voor dat U Uw dossier op orde heeft. Weet waar U recht op heeft en zorg dat U dat ook op papier heeft zodat U ook eenvoudig kunt bewijzen waar U recht op heeft. Een werknemer heeft recht op een schriftelijk weergave van de afspraken en heeft recht op loonstroken. Daarnaast bevatten CAO's gedetailleerde bepalingen over het loon dat bij een bepaalde functie hoort. Weet dus wat voor functie U heeft en zorg dat ook dat op schrift staat. Krijgt U niets op papier wees dan al alert en bevestig zo nodig zelf.

Het is niet verstandig het werk te staken op het moment dat er geen loon wordt betaald. Dit is alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden een oplossing en neem bij dit voornemen altijd contact met ons op. Het is veel beter tijdig Uw werkgever te sommeren het loon te betalen en tijdig rechtsmaatregelen te laten treffen. Op het moment dat er geen deugdelijke redenen zijn voor het staken van loonbetalingen is het vrijwel altijd zinvol een kort geding te starten en op die manier het loon te claimen.

Zitten meerdere collega’s zonder loon. Aarzel dan niet en treedt collectief op. In het uiterste geval kan het faillissement worden aangevraagd omdat langs die weg het UWV aanspraken overneemt.

Op het moment dat het loon te laat wordt betaald is de werkgever ook de wettelijke vertragingsboete verschuldigd. Op basis van de wet kan die boete oplopen naar 50% van het verschuldigde loon. Daarnaast kan aanspraak worden gemaakt op wettelijke rente en incassokosten. Ook wordt de werkgever in de proceskosten veroordeeld op het moment dat hij zonder deugdelijke reden het loon niet betaald

Hulp nodig

Wordt U geconfronteerd met achterstallig loon. Claim Uw loon via ons claimformulier, neem contact op via ons helpformulier of bel of mail.


HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd