StartpaginaClaim Uw loon

Het niet ontvangen van loon is een drama. Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met U op om Uw loon te claimen en Uw schade te beperken. Veel collega's gingen U al voor en hun werkgevers constateren dat ze bij wanbetaling in hoog tempo bij de kantonrechter verantwoording moeten afleggen. U kunt het formulier ook gebruiken voor de andere schadevorderingen. :

Belangrijk is dat bij het instellen van een loonvordering in het kader van een discussie over ziekte doorgaans geen proceskostenrisico speelt.
U kunt het formulier gebruiken voor de navolgende vorderingen:

Ontbindingsvergoeding. Deze is aan de orde op het moment dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst gaat ontbinden.

De wettelijke vertragingsboete. Deze kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon op het moment dat een werkgever het loon te laat betaalt.

Onregelmatig ontslag. Dit is de boete die staat op het niet in acht nemen van de wettelijke opzegtermijnen. Het kan hierbij gaan om daadwerkelijke schade over de opzegtermijn of he loon over de opzegtermijn.

Kennelijk onredelijk ontslag. Dit is de claim na een opzegging via het CWI of een ontslag op staande voet.

Schadevergoeding vanwege letsel door een ongeval op en door het werk of een verkeersongeluk tijdens het werk.

Loonvordering: In de meeste gevallen betaalt Uw werkgever zonder deugdelijke reden Uw loon niet. In de meeste gevallen handelt het om geldgebrek of pesterijen en komt de werkgever met allerhande tegenvorderingen zoals dat U nog spullen moet terug geven of schade heeft veroorzaakt. Vul het formulier in en wij maken werk van Uw loon:Voornamen:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum:
Uw sofinummer:
Telefoon:
E-mailadres:
Voornamen partner:
achternaam partner:
sofinummer partner:
Geboortedatum partner:
Leeftijd jongste inwonende kind:
Bedrijfsnaam Werkgever:
ContactpersoonWerkgever:
Adres Werkgever:
Postcode Werkgever:
Plaats Werkgever:
Telefoon werkgever:
Fax werkgever:
Wat en hoeveel krijgt U nog:

U stuurt Uw formulier naar LS Liber Advocaten, specialisten in arbeidsrecht. Na ontvangst nemen wij zo snel mogelijk contact met U op. Indien mogelijk hebben wij nodig:

(DOOR EEN PROBLEEM MET ONZE WEBSITE ZIJN DE AFGELOPEN TWEE WEKEN EEN AANTAL FORMULIEREN DOOR ONS NIET ONTVANGEN. WIJ HEBBEN HET PROBLEEM INMIDDELS HERSTELD.)


Kopie arbeidsovereenkomst;

recente loonstrook;

recente correspondentie over reden voor het niet betalen van loon.spelregels

Geef duidelijk aan op het formulier waarom U geen loon krijgt en op hoeveel loon U recht heeft. Doorgaans is dat omdat de werkgever geen geld heeft of omdat hij van mening is U te hebben ontslagen. Bij dat laatste meldt U schriftelijk aan Uw werkgever al dan niet per mail:

Hierbij roep ik de nietigheid in van het ontslag, Ik houd me beschikbaar voor de overeengekomen werkzaamheden en ik maak aanspraak op doorbetaling van het loon. In beginsel heeft U 6 maanden de tijd om de nietigheid van een ontslag in te roepen maar zeker bij een ontslag op staande voet is het zaak om snel te reageren.

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd