StartpaginaOntslagOpzegverboden

De wet kent op verschillende plaatsen een verbod om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

De bekendste is natuurlijk het verbod om op te zeggen tijdens de eerste twee jaar van ziekte. Het handelt om een verbod om op te zeggen en het betekent dus dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wel kan laten ontbinden via de kantonrechter. De kantonrechter controleert in dat geval of er verband bestaat tussen de ontbinding en de ziekte. Hiermee wordt zeer verschillend omgegaan. Ook kan bij ziekte worden opgezegd op het moment dat een werknemer niet meerwerkt aan zijn reintegratie.

Het opzegverbod wegens ziekte werd vroeger ingezet als wapen tegen het aanvragen van een ontslagvergunning bij het cwi. Werkgever slaagde met vlag en wimpel voor de ontslagvergunning maar kon er vervolgens niets mee omdat de werknemer zich ziek had gemeld. De wetgever heeft deze route afgesneden door te bepalen dat het opzegverbod niet geldt indien de werknemer zich ziek heeft gemeld na de ontvangst door het CWI van een ontslagaanvraag.

Ook tijdens zwangerschap kan niet worden opgezegd. Het handelt hierbij om daadwerkelijke zwangerschap. Dit geldt ook tijdens de proeftijd en geldt ook indien tijdens de sollicitatie niet is verteld dat er sprake is van zwangerschap. Bij verdenking van een ontslag op deze grond kan de werknemer verlangen dat de werkgever de opzegging grondig motiveert.

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd