StartpaginaOntslagOpzeggen, CWI wie?Na het CWI

Kennelijk onredelijk ontslag

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen een beslissing van het CWI. Een werkgever kan in veel gevallen alsnog proberen de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden via de kantonrechter. In dat geval gaat de vergoeding spelen.

Een werknemer kan na een opzegging alsnog schadevergoeding claimen op het moment dat het ontslag onredelijk is te achten. De meeste gebruikte reden hierbij is dat de werkgever heeft opgezegd zonder het betalen van een vergoeding. Ook kan deze procedure worden gebruikt op het moment dat een werkgever niet de waarheid heeft gesproken of indien op andere gronden de werkgever een verwijt gemaakt kan worden voor het ontslag. Veel kantonrechters zoeken voor de hoogte van de vergoeding aansluiting bij de kantonrechtersformule.

Na een opzegging van de arbeidsovereenkomst via het CWI is het lonend om ons te laten kijken naar de mogelijkheid van een kennelijk onredelijk ontslag procedure. Dit is bijvoorbeeld aan de orde op het moment dat het volgende in uw geval speelt:

U bent ziek geworden in verband met het werk en de werkgever heeft zich weinig tot niets gelegen laten liggen aan Uw reintegratie.

U heeft een slechte positie op de arbeidsmarkt en Uw werkgever heeft weinig tot niets gedaan om uw positie te verbeteren of heeft geen financiele compensatie aangeboden.

Het belang bij ontslag van de werkgever weegt niet op tegen uw schade door het verlies van Uw baan.U moet een vordering terzake deze schadevergoeding instellen binnen een half jaar na het feitelijk ontslag. Wacht dus niet te lang want daarna valt het doek voor Uw schadevergoeding.

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd